Silverization of China during the Ming-Qing Transition (ca. 1550-1700) and the Consequences for Research into the Babylonian Economy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Silverization of China during the Ming-Qing Transition (ca. 1550-1700) and the Consequences for Research into the Babylonian Economy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences