Similar is not the same: differences in the function of the (hemi-)cellulolytic regulator XlnR (Xlr1/Xyr1) in filamentous fungi

Sylvia Klaubauf, Hari Mander Narang, Harm Post, M. Zhou, Kurt Brunner, Astrid R Mach-Aigner, Robert L Mach, Albert J R Heck, A F Maarten Altelaar, Ronald P de Vries, J. van den Brink

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    76 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Similar is not the same: differences in the function of the (hemi-)cellulolytic regulator XlnR (Xlr1/Xyr1) in filamentous fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences