Similarities and differences between measured and predicted concentrations of pesticides in Dutch surface waters

M.G. Vijver, R. Kruijne, M. van 't Zelfde, A.M.A. van der Linden, W.L.M. Tamis, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)879-890
TijdschriftCommunications in agricultural and applied biological sciences
Volume76
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit