Similarity of Whole-Sediment Molecular-Diffusion Coefficients in Fresh-Water Sediments of Low and High Porosity

J.P.R.A. Sweerts, C.A. Kelly, J.W.M. Rudd, R. Hesslein, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-342
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit