Simke Kloosterman, in problematyske heldinne? Har skriuwen, proaza en de resepsje fan har proaza besjoen út gender- en queerteoretysk perspektyf

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

    Originele taal-2Fries
    Aantal pagina's74
    StatusGepubliceerd - 2012

    Citeer dit