Simple device for obtaining synchronous cultures of algae

A. Lafeber, C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)527-528
  TijdschriftNature
  Volume213
  Nummer van het tijdschrift5075
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit