Simulated heatwave conditions associated with global warming affect development and competition between hyperparasitoids

Cong Chen, S. Helena Donner, Arjen Biere, Rieta Gols, Jeffrey A. Harvey (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten