Simulated heatwave conditions associated with global warming affect development and competition between hyperparasitoids

Cong Chen, S. Helena Donner, Arjen Biere, Rieta Gols, Jeffrey A. Harvey (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulated heatwave conditions associated with global warming affect development and competition between hyperparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences