Simulated winter browsing may lead to induced susceptibility of willows to beavers in spring

A.J. Veraart, B.A. Nolet, F. Rosell, Peter De Vries

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulated winter browsing may lead to induced susceptibility of willows to beavers in spring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences