Simulating Spanish-English Code-Switching: El Modelo Está Generating Code-Switches

Chara Tsoukala, Stefan Frank, A. van den Bosch, Jorge Valdéz Kroff, Mirjam Broersma

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulating Spanish-English Code-Switching: El Modelo Está Generating Code-Switches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences