Simulation population trends in 31 European countries. Developed on the occasion of the 40th anniversary of the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI)

(Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit