Simultaneous detection of clinically relevant mutations and amplifications for routine cancer pathology

Marlous Hoogstraat, John W J Hinrichs, Nicolle J M Besselink, Joyce H Radersma-van Loon, Carmen M A de Voijs, Ton Peeters, Isaac J Nijman, Roel A de Weger, Emile E Voest, Stefan M Willems, Edwin Cuppen, Marco J Koudijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simultaneous detection of clinically relevant mutations and amplifications for routine cancer pathology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences