Simultaneous imaging of structural plasticity and calcium dynamics in developing dendrites and axons.

F. Siegel, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelImaging in Developmental Biology.
RedacteurenJ. Sharpe, R.O. Wong
UitgeverijCold Spring Harbor Laboratory Press
Pagina's479-490
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit