Simultaneous mutation detection in 90 retinal disease genes in multiple patients using a custom-designed 300-kb retinal resequencing chip.

J.C. Booij, A. Bakker, J. Kulumbetova, Y. Moutaoukil, B. Smeets, J. Verheij, H.Y. Kroes, C.C. Klaver, M.J. Van Schooneveld, A.A.B. Bergen, R.J. Florijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)160-167
TijdschriftOphthalmology
Volume118
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit