Simultaneous pancreas-kidney transplantation in patients with type 1 diabetes reverses elevated MBL levels in association with MBL2 genotype and VEGF expression

Roel Bijkerk, Pieter van der Pol, Meriem Khairoun, Danielle J van Gijlswijk-Jansen, Ellen Lievers, Aiko P J de Vries, Eelco J de Koning, Hans W de Fijter, Dave L Roelen, Rolf H A M Vossen, Anton Jan van Zonneveld, Cees van Kooten, Marlies E J Reinders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

AIMS/HYPOTHESIS: High levels of circulating mannan-binding lectin (MBL) are associated with the development of diabetic nephropathy and hyperglycaemia-induced vasculopathy. Here, we aimed to assess the effect of glycaemic control on circulating levels of MBL and the relationship of these levels with vascular damage.

METHODS: We assessed MBL levels and corresponding MBL2 genotype, together with vascular endothelial growth factor (VEGF) levels as a marker of vascular damage, in type 1 diabetes patients with diabetic nephropathy before and after simultaneous pancreas-kidney (SPK) transplantation. We included diabetic nephropathy patients (n = 21), SPK patients (n = 37), healthy controls (n = 19), type 1 diabetes patients (n = 15) and diabetic nephropathy patients receiving only a kidney transplant (n = 15). Fourteen diabetic nephropathy patients were followed up for 12 months after SPK.

RESULTS: We found elevated circulating MBL levels in diabetic nephropathy patients, and a trend towards elevated circulating MBL levels in type 1 diabetes patients, compared with healthy control individuals. MBL levels in SPK patients completely normalised and our data indicate that this predominantly occurs in patients with a polymorphism in the MBL2 gene. By contrast, MBL levels in kidney transplant only patients remained elevated, suggesting that glycaemic control but not reversal of renal failure is associated with decreased MBL levels. In line, levels of glucose and HbA1c, but not creatinine levels and estimated GFR, were correlated with MBL levels. VEGF levels were associated with levels of MBL and HbA1c in an MBL-polymorphism-dependent manner.

CONCLUSIONS/INTERPRETATION: Taken together, circulating MBL levels are associated with diabetic nephropathy and are dependent on glycaemic control, possibly in an MBL2-genotype-dependent manner.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)853-8
Aantal pagina's6
TijdschriftDiabetologia
Volume59
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simultaneous pancreas-kidney transplantation in patients with type 1 diabetes reverses elevated MBL levels in association with MBL2 genotype and VEGF expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit