"Sine clausura": Unlocking the archive of the cloister of the Poor Clares St.-Elisabethsdal in Boxtel (1390-1719)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)89-110
Aantal pagina's22
TijdschriftFranciscan Studies
Volume77
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit