Single-cell 5hmC sequencing reveals chromosome-wide cell-to-cell variability and enables lineage reconstruction

Dylan Mooijman, Siddharth S Dey, Jean-Charles Boisset, Nicola Crosetto, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell 5hmC sequencing reveals chromosome-wide cell-to-cell variability and enables lineage reconstruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds