Single-cell and population coding of expected reward probability in the orbitofrontal cortex of the rat.

E. Van Duuren, G. Van der Plasse, J.V. Lankelma, R.N.J.M.A. Joosten, M.G.P. Feenstra, C.M.A. Pennartz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8965-8976
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit