Single-cell and spatial transcriptomics reveal somitogenesis in gastruloids

Susanne C van den Brink, Anna Alemany, Vincent van Batenburg, Naomi Moris, Marloes Blotenburg, Judith Vivié, Peter Baillie-Johnson, Jennifer Nichols, Katharina F Sonnen, Alfonso Martinez Arias, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

223 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell and spatial transcriptomics reveal somitogenesis in gastruloids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences