Single-cell atlas of developing murine adrenal gland reveals relation of Schwann cell precursor signature to neuroblastoma phenotype

Evelyn S Hanemaaijer, Thanasis Margaritis, Karin Sanders, Frank L Bos, Tito Candelli, Hanin Al-Saati, Max M van Noesel, Friederike A G Meyer-Wentrup, Marc van de Wetering, Frank C P Holstege, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell atlas of developing murine adrenal gland reveals relation of Schwann cell precursor signature to neuroblastoma phenotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences