Single-cell profiling of transcriptome and histone modifications with EpiDamID

Franka J Rang, Kim L de Luca, Sandra S de Vries, Christian Valdes-Quezada, Ellen Boele, Phong D Nguyen, Isabel Guerreiro, Yuko Sato, Hiroshi Kimura, Jeroen Bakkers, Jop Kind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell profiling of transcriptome and histone modifications with EpiDamID'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences