Single-cell Ribo-seq reveals cell cycle-dependent translational pausing

Michael VanInsberghe, Jeroen van den Berg, Amanda Andersson-Rolf, Hans Clevers, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell Ribo-seq reveals cell cycle-dependent translational pausing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences