Single-Cell Sequencing of the Mammalian Heart

Bas Molenaar, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1033-1035
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation Research
Volume123
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 okt. 2018

Citeer dit