Single-cell sequencing reveals dissociation-induced gene expression in tissue subpopulations

Susanne C van den Brink, Fanny Sage, Ábel Vértesy, Bastiaan Spanjaard, Josi Peterson-Maduro, Chloé S Baron, Catherine Robin, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

535 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)935-936
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Methods
Volume14
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 sep. 2017

Citeer dit