Single-Cell Transcriptomics Links Loss of Human Pancreatic β-Cell Identity to ER Stress

Nathalie Groen, Floris Leenders, Ahmed Mahfouz, Amadeo Munoz-Garcia, Mauro J Muraro, Natascha de Graaf, Ton J Rabelink, Rob Hoeben, Alexander van Oudenaarden, Arnaud Zaldumbide, Marcel J T Reinders, Eelco J P de Koning, Françoise Carlotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-Cell Transcriptomics Links Loss of Human Pancreatic β-Cell Identity to ER Stress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds