Single-Cell Transcriptomics Meets Lineage Tracing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-Cell Transcriptomics Meets Lineage Tracing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences