Single-cell transcriptomics provides insights into hypertrophic cardiomyopathy

Martijn Wehrens, Anne E de Leeuw, Maya Wright-Clark, Joep E C Eding, Cornelis J Boogerd, Bas Molenaar, Petra H van der Kraak, Diederik W D Kuster, Jolanda van der Velden, Michelle Michels, Aryan Vink, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell transcriptomics provides insights into hypertrophic cardiomyopathy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds