Single-cell transcriptomics reveal the dynamic of haematopoietic stem cell production in the aorta

Chloé S Baron, Lennart Kester, Anna Klaus, Jean-Charles Boisset, Roshana Thambyrajah, Laurent Yvernogeau, Valérie Kouskoff, Georges Lacaud, Alexander van Oudenaarden, Catherine Robin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

89 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell transcriptomics reveal the dynamic of haematopoietic stem cell production in the aorta'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds