Single Lgr5 stem cells build crypt-villus structures in vitro without a mesenchymal niche.

T. Sato, R.G.J. Vries, H.J.G. Snippert, M.L. van de Wetering, N. Barker, D.E. Stange, J.H. van Es, A. Abo, P. Kujala, P.J. Peters, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single Lgr5 stem cells build crypt-villus structures in vitro without a mesenchymal niche.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology