Single motherhood and multigenerational coresidence in Europe

B. Hogendoorn, J. Härkönen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-133
Aantal pagina's29
TijdschriftPopulation and Development Review
Volume49
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 mrt. 2023

Citeer dit