Single nucleotide polymorphism (SNP) panels for rapid positional cloning in zebrafish

M.D. Clark, V. Guryev, E. de Bruijn, I.J. Nijman, M. Tada, C. Wilson, P. Deloukas, J.H. Postlethwait, E. Cuppen, D.L. Stemple

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Despite considerable genetic and genomic resources the positional cloning of forward mutations remains a slow and manually intensive task, typically using gel based genotyping and sequential rounds of mapping. We have used the latest genetic resources and genotyping technologies to develop two commercially available SNP panels of thousands of markers that can be used to speed up positional cloning.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)219-235
TijdschriftMethods in Cell Biology
Volume104
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single nucleotide polymorphism (SNP) panels for rapid positional cloning in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit