Single nucleotide polymorphism (SNP) panels for rapid positional cloning in zebrafish

M.D. Clark, V. Guryev, E. de Bruijn, I.J. Nijman, M. Tada, C. Wilson, P. Deloukas, J.H. Postlethwait, E. Cuppen, D.L. Stemple

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single nucleotide polymorphism (SNP) panels for rapid positional cloning in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences