Single nucleotide polymorphisms associated with rat expressed sequences

V. Guryev, E. Berezikov, R. Malik, R. Plasterk, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single nucleotide polymorphisms associated with rat expressed sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences