Single Strain High-Depth NGS Reveals High rDNA (ITS-LSU) Variability in the Four Prevalent Pathogenic Species of the Genus Candida

Claudia Colabella, Debora Casagrande Pierantoni, Laura Corte, Luca Roscini, Angela Conti, Matteo Bassetti, Carlo Tascini, Vincent Robert, Gianluigi Cardinali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single Strain High-Depth NGS Reveals High rDNA (ITS-LSU) Variability in the Four Prevalent Pathogenic Species of the Genus Candida'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences