Sinterklaas en Kerstmis op Java, 1870-1941

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

339 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-30
TijdschriftIndische Letteren
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit