Sinterklaas en Kerstmis. Verschillen, veranderingen, verklaringen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

807 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-23
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Volume1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit