SIOR: An Egalitarian Scientific Agora

Esther Oliver, Andrea Scharnhorst, Joan Cabré, Vladia Ionescu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SIOR: An Egalitarian Scientific Agora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences