Six monophyletic lineages identified within Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii by multi-locus sequence typing

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  144 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii are closely related pathogenic basidiomycetous yeasts in which six haploid genotypic groups have been distinguished. The two haploid genotypic groups of C. neoformans have been described as variety grubii and variety neoformans. The four C. gattii genotypic groups have, however, not been described as separate taxa. One hundred and seventeen isolates representing all six haploid genotypic groups were selected for multi-locus sequence typing using six loci to investigate if the isolates consistently formed monophyletic lineages. Two monophyletic lineages, corresponding to varieties grubii and neoformans, were consistently present within C. neoformans, supporting the current classification. In addition, four monophyletic lineages corresponding to the previously described genotypic groups were consistently found within C. gattii, indicating that these lineages should be considered different taxa as well.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)400-421
  TijdschriftFungal Genetics and Biology
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Six monophyletic lineages identified within Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii by multi-locus sequence typing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit