Six monophyletic lineages identified within Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii by multi-locus sequence typing

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    145 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Six monophyletic lineages identified within Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii by multi-locus sequence typing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences