Size and quality of the Coot Fulica atra territory in relation to age of its tenants and neighbors

A.J. Cavé, J. Visser, A.C. Perdeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-98
  TijdschriftArdea
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit