Size class distribution of dissolved (200nm) nutrients and essential metals in shallow, eutrophic and humic lakes

H. De Haan, T. De Boer, J. Voerman, H.A. Kramer, O.F.R. Van Tongeren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)298-301
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit