Size classes of 'dissolved' nutrients in shallow, alkaline, humic and eutrophic Tjeukemeer, The Netherlands, as fractioned by ultrafiltration

H. De Haan, T. De Boer, J. Voerman, H.A. Kramer, J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)876-881
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume22
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit