Size dependent mortality and production of Diaphanosoma brachyurum (LIEVEN) in an eutrophic lake

J. Vijverberg, H.P. Koelewijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2768-2771
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit