Size distribution of dissolved(<200 nm) organic carbon and aluminium in alkaline and humic lakes

H. De Haan, T. De Boer, J. Voerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-151
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume24
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit