Size distributions and trophic relationship of the pelagic ecosystem in the Oosterschelde (S.W. Netherlands)

M.L.M. Tackx, J.W. Francke, P. Van Rijswijk, M. Vink, J. Rijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)9-14
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume25
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit