Sizing up Septoria

W. Quaedvlieg, G.J.M. Verkley, H.D. Shin, R.W. Barreto, A.C. Alfenas, W.J. Swart, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  285 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-390
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume75
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit