Slapen op het platteland. Boedelbeschrijvingen uit Maassluis (1665-1900) en Maasland (1730-1900)

H.C. Dibbits, E. Doelman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

215 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)330-353
TijdschriftVolkskundig Bulletin
Nummer van het tijdschriftThemanummer: Mensen en Dingen
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit