Slave Trade and Slavery in Asia—New Perspectives

Matthias van Rossum, Titas Chakraborty

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-14
TijdschriftJournal of Social History
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit