Slavernij en Yankee: de Nederlandse openbare meningsuitingen over de Amerikaanse burgeroorlog

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

577 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-223
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume85
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit