Slavery and Europe: revisiting the impact of slave-based activities on European economies, 1500-1850

Matthias van Rossum (Gastredacteur), Tamira Combrink (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit